Türkiye’deki e-fatura mevzuatı, elektronik ortamda düzenlenen ve saklanan faturaları düzenleyen yasal düzenlemeleri içerir. İşte Türkiye’deki e-fatura mevzuatı hakkında genel bilgiler:
E-fatura Nedir?
E-fatura, kağıt fatura yerine elektronik ortamda düzenlenen ve gönderilen bir fatura türüdür. İşletmeler arasındaki ticari işlemlerin belgelendirilmesi amacıyla kullanılır.
E-fatura Yasal Dayanakları:
Türkiye’de e-fatura uygulamasının yasal dayanakları aşağıdaki kanunlar ve yönetmeliklerdir:
397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (e-fatura uygulamasının esasları)
433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (e-fatura düzenleme ve gönderme zorunluluğu)
E-fatura Düzenlemek Zorunlu Olanlar:
Türkiye’de belirli kriterlere uyan mükellefler e-fatura düzenlemek zorundadır. Bu kriterler aşağıdaki gibidir:
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak
Önceki yıl brüt satış hasılatının belirli bir miktarı aşması
E-fatura kullanma zorunluluğu getirilen sektörlerde faaliyet göstermek
E-fatura Gönderme Yükümlülüğü:
E-fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, düzenledikleri faturaları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği Merkezi Fatura Sistemi’ne (e-Fatura Portalı) göndermekle yükümlüdür.

E-faturanın Avantajları:
E-fatura kullanmanın bazı avantajları şunlardır:
Maliyet tasarrufu: Kağıt, zarf, posta masraflarının ortadan kalkması
İşlem hızı: Faturaların hızlı bir şekilde iletilmesi ve takibi
Hata oranının azalması: Manuel hataların ve kayıp faturaların önlenmesi
Çevre dostu: Kağıt tüketimini azaltarak çevresel etkilerin azalması

Bu bilgiler, genel bir bakış sunmak için sağlanmıştır. E-fatura mevzuatıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için ilgili mevzuat metinlerine, vergi dairelerine veya bir muhasebe uzmanına başvurmanız önerilir.